logo ptg final

Scholarshipelev (friplads)

Ungdomshøjskolen PTG er en anderledes skole som passer godt til aktive unge, som måske synes det er for kedeligt at gå i det almindelige skolesystem, og som vil prøve noget nyt. PTG's program er alsidigt, internationalt og aktivistisk. I foråret har vi fokus på fred og solidaritet med flygtninge. Vi tager bl.a. til Chios i Grækenland i tre uger for at arbejde som frivillige i modtagelsen af flygtninge. I april er vi med til at arrangere Peace Conference i Tvind. I efteråret har vi fokus på klima og vi tager bl.a. til klimakonference i Marrakech i november 2016. Vi har et godt ungdomsmiljø med unge fra forskellige kulturer. 

Du kan søge om at blive scholarshipelev på Ungdomshøjskolen PTG. Det betyder at du får opholdet sponsoreret af skolen. 
Mange af skolens scholarshipelever tager HF enkeltfag samtidig med at de deltager i skolens praktiske projekter, studierejser, teaterprojekter osv.

Der er to slags pladser på skolen
Der er tradition for at der er plads til (næsten) alle på Ungdomshøjskolen PTG. Sådan har traditionen her på Tvind været længe. Vi har gode erfaringer med vores “inkluderende miljø” hvor vi integrerer unge med forskellige baggrunde og med forskellige forudsætninger.

Derfor er vores pladser af to typer: Udover de 10 pladser for henviste unge (med særlige behov) som kommunerne køber en plads til, er der plads til 15 velfungerende unge, som bliver visiteret til skolen som “scholarshipelever”. De deltager i programmet på lige fod med alle andre, men betaler kun en brøkdel af programmets egentlige pris. Det er altså tale om en slags friplads.

Scholarshipeleverne bidrager med deres personlige overskud, med deres positive livsindstilling og sunde reaktioner på omverdenen. De udgør en uundværlig ballast for hele miljøet på PTG. De sørger for at aktiviteterne foregår som planlagt, de ser til at alle kommer op om morgenen, at der altid er nogen at snakke med, og at stemningen er god.

Mange af vores scholarshipelever har et ønske om at fortsætte deres karriere indenfor "noget med mennesker" - måske som pædagoger, lærere, plejepersonale eller lignende - og får mange erfaringer ved at være "professionelle" kammerater på PTG.

Mange af scholarshipeleverne tager HF enkeltfag under deres ophold på PTG.

Økonomi
I alt betaler en scholarshipelev 3.500 kr om måneden til dækning af kost og logi. Men: disse 3.500 kr kan tjenes via et skattepligtigt honorar,  for at varetage en række praktiske opgaver på skolen - pasning af website, pasning af varmesystem, indkøb af mad og styr på depoter, rengøring af biler osv. cirka 5 timer om ugen. Det vil sige, at man som scholarshipelev i praksis får gratis kost og logi, fordi man løser nogle praktiske opgaver. Og så deltager man i skolens program gratis. Det eneste man selv skal sørge for, er lommepenge og andre private udgifter såsom transport i forbindelse med hjemrejseweekender, osv.

Ansøg om scholarship her.

Print