Her kan alle få success!

Når en elev flytter ind her på stedet, er det typisk ikke de mange succeser der har været det bærende element i livet… Ofte er eleven nedbrudt af mange års svigt, misbrug og mistillid.

Vi som ansatte på Tvind har forpligtet os til at hjælpe eleverne med at bruge deres fulde potentiale i livet. Det er forskelligt fra elev til elev, hvor meget de magter, og hvor langt de kan nå. Men vi gør alt for, at de kan blive så gode som overhovedet muligt. Det betyder, at ALLE på stedet arbejder hen imod det samme mål. Lige fra køkkenpersonale til skoleleder, fra faglærer til forstanderen – ALLE har det samme mål for øje – at gøre hinanden gode. Hvis vi altid gør alt hvad vi kan, for at motivere hinanden, lytte til hinanden og komme med gode ideer, gør vi også alt for at eleven trives. For det er kun ved den gode spiral, at vi udvikler os og får succes.

Det er utroligt, hvad der kan udrettes, hvis det er ligegyldigt hvem der får æren. Og succes er nødvendigt for at få eleverne i fremdrift! Når de oplever, at de lykkedes med noget, ønsker de (oftest) at fortsætte ad denne sti. Det er her vigtigt, at vi er der for at guide eleverne og for at hjælpe dem godt videre, så de får en masse selvværd i livets rygsæk, som de både vokser og lærer af. Selvtillid og selvværd er dog to forskellige ting, og må ikke forveksles med hinanden. Det tager tid at opbygge selvværd, og ligesom Rom ikke blev bygget på én dag, bygges selværet langsomt op. Når vi har sikret det usikre psykiske ”fundamentet” i eleven, går vi videre til at fejre succeserne i hverdagen. Vi finder det eleven er glad for, og udvikler på det. Hvis eleven er glad for musik, kobler vi en eller flere ansatte på, som også har en interesse for musik. Derved skabes sammenhold og en fælles interesse.

Efter et stykke tid, oplever eleven måske den første succes i hele sit liv, i form af at eleven holdt fast i noget så længe, da der rent faktisk kunne produceres noget deraf. Det kan være en opgave om musik, et reelt musikstykke eller at få alt ynglingsmusikken på en play-liste. Det vigtigste er, at de selv har gjort det muligt! Og så kan det da nok være, at vi alle spørger ind til det og roser, anerkender og støtter op om det. Det giver nemlig lyst til mere! Vi går alle samme vej som eleven, og der er der ingen vaklen eller slinger i valsen. Alle har målet og succerne foran sig – Vi skal bare huske hinanden på at samle dem op, vande dem og lyse på dem, så også eleven kan se dem. Hvis det ikke bliver fejret, kan eleven typisk ikke se det, idet selvværdet endnu er under opbygning. Når selvværdet har et fast fundament, bygger vi selvtilliden på den psykiske konstruktion. For det er dejligt, at være stolt af noget man har gjort – det er FANTASTISK at opdage, at kroppen er ved at springes af stolthed og at man føler sig rig – ikke på gods og guld – men på indre rigdom og gode oplevelser.

Kender du en der har brugt for et botilbud i trygge og gode sociale rammer?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og dit barn videre.

Dennis Thiesen, Afdelingsleder
Telefon: +45 29 46 63 24
Mail: dennis@ptg.dk