logo ptg final

  • Hjem
  • Kære Sagsbehandler

Botilbuddet PTG

web donkeyUngdomshøjskolen PTG er godkendt som §107 botilbud, og vi har også §66 pladser. PTG startede som pædagogisk integrationsprojekt i 1999, og blev i 2002 godkendt af Ringkøbing Amt, og derefter Holstebro Kommune. PTG er blevet re-godkendt af Socialtilsyn Midt. 

Vi kalder vores tilbud for en "ungdomshøjskole" af den simple grund at de henviste unge vi har, opfatter sig selv som normalt begavede og normalt fungerende. At "gå på højskole" har en helt anden klang end at være anbragt på et botilbud. 

Lille og overskueligt - og med fast struktur

  • PTG har til huse i en lys træbygning med fælleslokaler og to gange med værelser. Det er en tryg base for de henviste unge.
  • De unge vælger selv hvor i huset de vil have værelse.
  • De er omgivet af stabile og favnende jævnaldrende som har som opgave at være "professionelle venner". 
  • Den unge vælger selv deres kontaktperson, én eller flere.
  • Der er en fast ugestuktur ift. måltider, rengøring, indkøbsture, husmøder osv. som danner basis for den unges ugestruktur. 
  • Der er fritidsaktiviteter på fast ugedage, hvilket giver en god rytme: fodbold om mandagen, café om tirsdagen, bytur fredag eftermiddag osv.

Pædagogisk model og samskabelse
Personalet på PTG har god føling med miljøet og atmosfæren i huset, og sikrer, at konflikter bliver løst og at alle trives. Der arbejdes ud fra en pædagogisk model hvor de unge mødes med anerkendelse og hvor scholarship-eleverne (støttebeboerne) trækker deres læs ift. at skabe et aktivt og inkluderende ungdomsmiljø hvor der er plads til alle. 

Årsprogrammet er ambitiøst og eleverne er selv med til at udforme aktiviteterne sådan at dem der skal udfordres bliver det, og dem som skal passes på, bliver inkluderet på bedste vis. Det er samskabelse på højt niveau.

Social kravlegård
Ungdomshøjskolen ligger på matriklen Tvind med Botilbuddet på DNS, Det Nødvendige Seminarium, Dagskolen på Tvind og vindmøllen Tvindkraft som naboer. Her er masser af flinke mennesker med personligt overskud. Her er mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter på det niveau som nu passer til hver enkelt. 
De unge på PTG bruger Tvind som "social kravlegård". Her er altid nogen at snakke med, her bliver man taget sig godt af, og her er højt til loftet.

Udredning og afklaring: Unge i gråzonen omkring alder 18+. Efterværn eller botilbud? 
Mange af de henviste unge som kommer på PTG, har typisk været på opholdssted i en årrække. Når de fylder 18 år, og i teorien skal stå på egne ben, er de ikke parat til en selvstændig tilværelse. Hvis man fx har haft et skadeligt forbrug af hash i en del år, har den personlige udvikling været sat på pause. Det kan være svært, at få fat, når man i en alder af 18 år, endnu ikke har fået taget sin 9. klasses eksamen, og ikke rigtig er lykkedes med noget.

Vi oplever ofte, at det kan være svært at sige, om en ung, som er 18 - 20 år, "blot" har brug for et par ekstra år at modnes i, eller om ved kommende faktisk har "uopdagede" psykiatriske diagnoser, som manifesterer sig efterhånden som lag efter lag af problematikker bliver afdækket og løst. 

Vi ser det som vores opgave, at sammen med vores unge, få taget hånd om deres liv, og sammen med dem få styr på område efter område. Nogle gange befinder vi os i grænselandet mellem socialpædagogik og psykiatri og samarbejder tæt med professionelle aktører i Holstebro / Herning for at finde hoved og hale i den unges liv. Hovedformålet er, at få vedkommende i en positiv udvikling, og på sigt, selvstændig tilværelse, uanset hvad der dukker op af udfordringer.

Cirka halvdelen af vores henviste unge tilbringer et par år på PTG som en del af deres efterværn. Andre skønnes at have brug for botilbud, og bliver placeret efter §107.

default copy

 

Print