Botilbuddet på DNS

Der ligger et andet botilbud på samme matrikel som PTG.


Botilbuddet på DNS

I dag er en række mennesker i stor fare at blive marginaliserede, ensomme og overladt til sig selv. Ofte bliver de til besvær for sig selv og for andre, fordi de er ulykkelige, og fordi de ikke magter at gøre noget ved situationen selv. Mange af dem får førtidspension, og ”burde kunne klare sig selv”, men det kan de ikke.

De har mange problemer at slås med: sociale, fysiske, psykiske, personlige… De har brug for hjælp til at få stablet et værdigt liv på benene.

Målgruppen for botilbuddet er voksne i alderen 18-45 år, der har sociale, psykiske, fysiske og personlige problemer med risiko for at blive marginaliserede og udstødte.

Målsætningen er, at disse voksne med meget komplekse vanskeligheder i og efter deres ophold på botilbuddet kan leve et liv i større værdighed, i højere grad være selvhjulpne og med en langt højere kvalitet i deres liv.

Botilbuddet på DNS har godkendt 10 pladser af §107 og §108.

Besøg Botilbuddet på website: www.botilbuddet-dns.dk