Botilbuddet på DNS / ITP

Der ligger to andre botilbud på samme matrikel som PTG. 

Botilbuddet ITP

ITP’s målgruppe rummer mennesker, som har haft en svær start på livet. De har været igennem så store svigt og overgreb, at det har resulteret i en ændring af deres personlighedsstruktur. ITP’s elever er meget forskellige i deres udtryk – men alle er ramt i deres udvikling i en sådan grad, at de er afhængige af konstant guidning og dermed en til en kontakt.

ITP står for individuel tilrettelagt projekt, og det er det, der binder vores elever sammen – de kan ikke bare placeres i et tilbud. De har brug for, at vi bygger et projekt/tilbud op omkring dem, hvor de føler tryghed, og hvor de kan udvikles. Som oftest kan de ikke bo i et tilbud, hvor de skal forholde sig til andre beboere. Enkeltmandsprojekter fungerer heller ikke for dem, da denne form bliver isolerende for dem.

ITP er godkendt som §107 og §108 tilbud med 12 pladser.

Besøg ITP på website: www.itp-tvind.dk

Botilbuddet på DNS

I dag er en række mennesker i stor fare at blive marginaliserede, ensomme og overladt til sig selv. Ofte bliver de til besvær for sig selv og for andre, fordi de er ulykkelige, og fordi de ikke magter at gøre noget ved situationen selv. Mange af dem får førtidspension, og ”burde kunne klare sig selv”, men det kan de ikke.

De har mange problemer at slås med: sociale, fysiske, psykiske, personlige… De har brug for hjælp til at få stablet et værdigt liv på benene.

Målgruppen for botilbuddet er voksne i alderen 18-45 år, der har sociale, psykiske, fysiske og personlige problemer med risiko for at blive marginaliserede og udstødte. 

Målsætningen er, at disse voksne med meget komplekse vanskeligheder i og efter deres ophold på ITP kan leve et liv i større værdighed, i højere grad være selvhjulpne og med en langt højere kvalitet i deres liv.

Botilbuddet på DNS har godkendt 10 pladser af §107 og §108.

Besøg Botilbuddet på website: www.botilbuddet-dns.dk