DNS Tvind

Det Nødvendige Seminarium er PTG’s tætteste naboer. 

Nogle af de studerende på DNS – “DNSerne” – er i 8 måneders praktik på PTG, men alle DNSere bidrager til overskudsmiljøet på Tvind og til PTG og Dagskolens program, som en fast og integreret del af programmet på seminariet.

De studerende på DNS er mellem 18 og 30 år og de kommer fra en lang række europæiske lande – og de bor og opholder sig på Tvind i lange perioder. Det fælles sprog på DNS er engelsk, men i løbet af uddannelsen lærer DNSerne også at tale dansk.

DNSerne har valgt at studere på DNS fordi de vil noget særligt med det at være lærer. De har mange ressourcer, talenter, idéer og de har stor betydning for eleverne på Dagskolen. Ikke mindst ved at der også dannes tætte ”Best Buddy” relationer mellem DNSerne og PTG’s elever.