Best Buddier

På Botilbuddet PTG er der 15 pladser til unge med personligt og socialt overskud, der er med til at skabe miljøet på PTG.

De to elevgrupper deler deres hverdag, og skaber derigennem indbyrdes relationer der profiterer og skaber udvikling i begge grupper. Placerede unge får sunde relationer med jævnaldrende som rollemodeller, og et trygt miljø de kan afprøve sig selv i. Vores unge med overskud bliver udfordret på deres sociale kapacitet, personlige overskud samt evne til at skabe et aktivt og positivt miljø.

Ana Cornélio

Lærer og ansvarlig for PTG’s Best Buddie Program

Elena Cruz Galvan

Best Buddie