Målgruppe

Målgruppen på PTG inkludere unge og voksne i alderen 16-30 år, med:

  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Lettere udviklingshæmmet
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • ASF – Autismespektrum forstyrrelser
  • Stressbelastning (i tilknytning til en af de øvrige diagnoser)
  • Angst og depression (i tilknytning til en af de øvrige diagnoser)

Målgruppen  som profiterer af PTGs unikke ungdomsmiljø og de mange udviklende aktiviteter stedet byder på er:

Unge, som har brug for at træne sig i eller opbygge et socialt netværk.

Unge, som har været på opholdssted, men er vokset fra det eller ud af det – og har behov for at udvikle større selvstændighed i et modent miljø.

Unge som befinder sig i en gråzone mellem efterværn og §107 eller i en livssituation, hvor der er behov for at afklare, hvad et realistisk fremtidsperspektiv er.

Vores målgruppe defineres også af den unges ønsker og potentialer om et anderledes botilbud. Når de unge er faldet til i vores ungdomsmiljø, fællesskaber og årsprogram, viser vores erfaringer, at vi sammen kan få vedkommende i udvikling. Vi har en bred faglighed og mangeårige erfaringer med at hjælpe unge igennem svære udviklingsforløb, hvor udredninger ofte er en del af arbejdet.

Vi søger altid tværfagligt samarbejde og sparring og har derfor gode erfaringer i arbejdet med unge med svære personlige og sociale problemstillinger og psykiatriske diagnoser, herudover skoletræthed og rebelskhed, skadeligt forbrug af hash, og dem, hvor det er svært at finde ud af, hvor problemet egentlig ligger, for eksempel borgere med tilknytnings- eller udviklingsforstyrrelser der er en konsekvens af et omsorgssvigt.

Afgrænsning:  

Der modtages ikke unge med tunge misbrugsproblemer, psykisk udviklingshæmmede eller unge med behov for omfattende psykiatrisk hjælp herunder unge med dom til psykiatrisk behandling, samt unge med svære dyssociale personlighedsforstyrrelser.

PTG har et sundt ungdomsmiljø, hvor anbragte unge og voksne kan afprøve sig selv i et inkluderende og aktivt ikke-institutionsmiljø. Her er masser af liv, sunde aktiviteter og mange muligheder.

Ved interesse kontakt daglig leder, Steen Conradsen på:

📞 +45 28 19 55 41
📧 info@ptg.dk