Målgruppe

PTG har 10 pladser (§107/§66 stk. 1 nr. 6 og §76), til unge voksne i alderen 18-24 år. Dette er unge voksne der f.eks.

  • Er vokset ud af deres tidligere opholdssted/botilbud, men stadig har brug for daglig støtte.
  • Ikke kan rummes på deres tidligere opholdssted/botilbud, og har brug for et miljø med mere plads og flere ressourcer.

Målgruppen inkludere opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning, omsorgssvigt.

På Botilbuddet PTG er der også 15 pladser til unge med personligt og socialt overskud, der er med til at skabe miljøet på PTG.

Du kan også finde os her: