Tilsynsrapporter

Socialtilsyn Midt fører tilsyn med Botilbuddet PTG. Den seneste Tilsynsrapport kan downlades her:

Tilbuddets Bedømmelse 2019

Tilbuddets Bedømmelse 2020

Det er tilsynets vurdering, at eleverne trives i tilbuddet, samt at tilbuddet understøtter elevernes selv-og
medbestemmelse og deres fysiske og mentale sundhed.

Tilsynsrapport 2020