Værdigrundlag og Målsætning

Gennem vores arbejde vil vi: 

  • lære vores elever om fællesskaber via social interaktion med andre unge i et sundt ungdomsmiljø.
  • sammen med eleven opbygge personlige og sociale kompetencer, som den unge kan tage med sig ud i livet. Vores fornemste opgave er at skabe selvindsigt, selvtillid og livsmod for den enkelte elev.
  • i alle situationer være troværdige, dannede og ordentlige socialarbejdere, som mener det vi siger og siger det vi gør. Vi vil være tydelige og respektfulde i vores måder at kommunikere på og vi vil altid søge efter løsninger.
  • via vores personlighed og faglighed opbygge bæredygtige og konstruktive relationer til vores elever
  • altid arbejde efter, at vores elever besidder ressourcer fremfor begrænsninger, samtidig med at særlige behov tilgodeses.

Vores målsætning er, sammen med den enkelte elev, at få afdækket ressourcer og behov bedst muligt, sideløbende med, at et værdigt og ordentligt liv opbygges.

Vi søger derfor altid tværfagligt samarbejde og sparring til glæde for elevens og personalets udvikling.

Ved indskrivning og hver 6. måned herefter udarbejdes og evalueres elevens individuelle Uddannelses- og Udviklingsplan med langsigtede mål og delmål for faglig, personlig og social udvikling. UU-planen tager afsæt i handleplanen.

Derudover udarbejdes borgeranalyser for hver af vores elever. Borgeranalysen er et personaleredskab som løbende udformes, tilrettes og justeres på ugentlige personalekonferencer. På konferencerne deles og analyseres observationer og situationer for en dybere forståelse af eleven og indsatsen.

Kender du en der har brugt for et botilbud i trygge og gode sociale rammer?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe den unge videre.

Dennis Thiesen, Afdelingsleder
Telefon: +45 29 46 63 24
Mail: dennis@ptg.dk