Visitation

Henvisende kommune kontakter leder eller Socialrådgiver Gitte Roslund per tlf: +45 29 11 48 53 eller e-mail: socialraadgiver@tvind.dk

PTG forventer at anbringende kommune fremsender sagsakter vedrørende den unge som ønskes visiteret. Sagsakterne bruges som grundlag for drøftelse og afklaring i forhold til PTGs tilbud og målgruppe.

Kender du en der har brug for et botilbud i trygge og gode sociale rammer?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe den unge videre.

Dennis Thiesen, Afdelingsleder
Telefon: +45 29 46 63 24
Mail: dennis@ptg.dk