Ledelsen – Dennis

Navn: Dennis Thiesen 37 år

Stilling: Afdelingsleder

Uddannelser: 

Diplomuddannelsen i Psykiatri (igangværende 2019-2022)

Moduler:

-Praksis – Videnskabsteori og metode – (gennemført december 2019)

-Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer – (i gang forår 2020)

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik (gennemført 2015-2017)

Moduler:

-Hvad er socialpædagogik (gennemført januar 2015)

-Socialpædagogiske metoder (gennemført juni 2015)

-Lovgivning og organisation (gennemført januar 2016)

-Psykiatri (gennemført juni 2016)

-Inklusion og eksklusion (gennemført januar 2017)

-Afgangsprojekt (gennemført 19.juni 2017)

Tømreruddannelsen/Tømrersvend (gennemført 2000-2004)

Vigtigste erfaringer: 

Jeg har arbejdet med udsatte borgere siden 2009 fordi mennesker interesserer mig. Jeg er generel nysgerrig på mennesker og på, hvordan vi omgås og kommunikerer med hinanden.

Jeg har en særlig interesse i de psykiatriske problemstillinger, da kendskabet til disse er afgørende i en konstruktiv indsats.

Dagskolen i Tvind:

Underviser på Dagskolen i Tvind Madum bæk Naturprojekt linje.

 

Dennis arbejder på Botilbuddet PTG som Afdelingsleder, og underviser på Dagskolen i Tvind.