Praktikmuligheder lige udenfor døren!

Ungdomshøjskolen PTG ligger midt på Tvind, hvor der er en lang række produktioner og aktiviteter hvor du kan komme i praktik i en kortere eller længere periode.
Her er en liste over praktikpladser som er tilgængelige lige nu - men det kan være at der er kommet et par tilføjelser siden denne liste blev oprettet.

1. Byggerigruppen
Tømrerassistent med praktik hos tømrer Palle Olsen på Tvind, tømrer- og byggeopgaver fx isætning af døre og vinduer, taglægning, opsætning af gipsvægge og lofter, og
ombygningsopgaver. Også byggeopgaver udenfor Tvind.
Eksempel på uddannelseselementer: værktøjslære, materialelære, planlægning af projekter, organisering af værksted, budgetlægning, teknikker, træning af arbejdsprocesser og praktiske færdigheder, rengøring, oprydning, sortering af byggeaffald mm.

2. Mekanik- og metalværkstedet
Teknisk assistent med praktik hos mekanikeruddannet pædagog her på stedet, Jan Christiansen. Der er også mulighed for at komme praktik i lokalområdet.
Eksempler på uddannelseselementer: værktøjslære, materialelære, svejsekursus, planlægning af projekter, organisering af værksted, budgetlægning, praktisk matematik, træning af arbejdsprocesser og praktiske færdigheder, rengøring, oprydning, håndtering af affald mm.

3. Tvind Skov & Park
Skov & Park assistent med praktik hos ”Tvind Skov og Park” med udtynding af træer i plantagen, planting af træer, brændeproduktion, flishugning, græsslåning, vedligeholdelse af stier og veje, snerydning og andet parkarbejde.
Eksempler på uddannelseselementer: viden om træer og buske, beskæring, gødning og anden pasning. Sikkerhedskursus, motorsavsbevis, buskrydningsbevis, pasning og betjening af plæneklippere, havetraktor, traktor, flishugger og andre maskiner. Køreteknik, andre teknikker, træning af arbejdsprocesser og praktiske færdigheder, planlægning af projekter, oprydning, regler for afbrænding af haveaffald mm.

4. Storkøkkenet
Køkkenmedhjælper med praktik i institutionskøkkenet på Tvind hvor der produceres frokost og aftensmad hver dag, sammen med køkkenchef Morten Nielsen. Der bages også morgenbrød og kager.
Eksempler på uddannelseselementer: ernæringslære, køkkenhygiejne, behandling og bearbejdning af råvarer, måleenheder, træning i at lave bestemte retter / salater / brød, træning af arbejdsprocesser og praktiske færdigheder, anretning på fade, servering, rengøring og oprydning, borddækning og stil i spisesalen.

5. Tvind Garden Farming
Økologisk gartnerisassistent med praktik i gartneriet på Tvind. Plantning og pasning af bærbuske, jordbærplanter og grønsager.
Eksempler på uddannelseselementer: viden om buske og planter, årets gang i gartneriet, økologisk håndtering af skadedyr og sygdomme, træning i teknikker, arbejdsprocesser og praktiske færdigheder, planlægning af årets produkter, viden om gødning og kompostering.

6. Tvindkraft og Tvind Climate Centre
Teknisk assistent indenfor vedvarende energi med praktik på ”Tvindkraft”, Danmarks måske mest kendte vindmølle, som holdt 40 års fødselsdag i 2015.
Praktikopgaverne består af pasning, vedligeholdelse og forbedringer af vindmøllen sammen med møllerpasserne, også modtagelse og rundvisning af gæster.
Eksempler på uddannelseselementer: Tvindkraft fra A – Z: styresystemer, vindmåling, krøjemekanismen, gearkassen, frekvensomformeren, sikkerhedsregler, betjening af elevator, træning af arbejdsprocesser og praktiske færdigheder, mm. Viden om alternative energikilder, CO2 problematikken, klimaforandringer. Besøg på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.

7. Pædagogspirerne
Pædagogassistent med praktik på Tvind som ”føl” til en erfaren lærer / pædagog, eller i en lokal børnehave.
Eksempler på uddannelseselementer: udvikling af kompetencer indenfor sport, spil, lege og andre fritidsaktiviteter, organisering af aktiviteter, træning i gennemførelse af aktiviteter, træning af praktiske færdigheder, effektiv kommunikation, pædagogiske fag, planlægning og budgetlægning, god stil, takt og tone. 

Ovenstående erhvervsretninger opdateres ca. hvert halve år, hvor der kan være kommet nye retninger / produktioner / muligheder til.

Print