logo ptg final

FN's Global Goals studier

global goals logoFN har vedtaget 17 mål for bestræbelserne på at skabe en bæredygtig verden uden fattigdom og med mindre ulighed. De nye udviklingsmål hedder Global Goals og skal sætte retningen for verdenssamfundets udvikling frem til 2030. I Danmark er de blevet døbt ”Verdensmålene”.

Målene er en opfordring til alle om at være med til at lave verden om. Fakta er, at der er voksende ulighed både i rige og fattige lande. Overalt på kloden mangler opfyldelse af basale rettigheder og behov. Der mangler sikring af sundhed og uddannelse for alle. Og ødelæggelserne af natur og ressourcer fortsætter.

FN’s Verdensmål handler derfor overordnet set om at få så mange som muligt af klodens indbyggere til at tage medansvar for at ændre klodens kurs – og det vil vi gerne!

I løbet af skoleåret vil vi derfor arbejde med de forskellige problematikker, både I teori og praksis. Lærerne vil afholde kurser, eleverne vil arbejde med studieopgaver, og alle vil deltage i aktioner og aktiviteter som fremmer en bæredygtig udvikling af vores verden. Fx:

  • Deltagelse i COY12 (Conference of Youth) i Marrakech, Marocko i forbindelse med COP22 (klimatopmødet).
  • Udvikling af vores naturprojekt – Madum Bæk – med bl.a. etablering af æblehave, biotoper for større diversitet, og udbredelse af viden om naturen til unge mennesker.
  • Arrangere Peace Conference på Tvind sammen med Det Nødvendige Seminarium i slutningen af april.
  • Arbejde med bæredygtighed i hverdagen - passe vindmølle, solpaneler, affaldssortering og grønsagsdyrkning... og alt mulig andet nyt vi finder på.
  • Deltage i aktioner i Danmark og Tyskland, for at passe på natur og menneskerettigheder, se mere på vores Faceook side.

For dem, der ønsker det, er der mulighed for at tage on-line kurser såsom ”Sustainability, Society & You” som University of Nottingham tilbyder i samarbejde med Institute of Environmental Management & Assessment.

Print