Et aktivt og inkluderende ungdomsmiljø for udsatte unge

PTG er et Botilbud/Socialpædagogisk opholdssted (§107/§66) der er drevet af fagprofessionelle, og elevgruppen består af unge/voksne med forskellige baggrunde og forudsætninger. Nogle er henvist af kommunernes socialforvaltninger, mens andre har deres på det tørre og blot ønsker sig et anderledes oplevelsesrigt år. Det giver et helt unikt ungdomsmiljø, hvor alle kan udvikle sig selv i et trygt og favnende fællesskab, hvor der tages afsæt i et spændende og aktivt program.

PTG har 10 pladser til anbragte unge/voksne, i alderen 16-30 år. Dette er unge voksne der f.eks.

  1. Er vokset ud af deres tidligere opholdssted/botilbud, men stadig har brug for daglig støtte.
  2. Ikke kan rummes på deres tidligere opholdssted/botilbud, og har brug for et miljø med mere plads og flere ressourcer.

På Botilbuddet PTG er der 15 pladser til unge med personligt og socialt overskud, der er med til at skabe miljøet på PTG.

De to elevgrupper deler deres hverdag, og skaber derigennem indbyrdes relationer der profiterer og skaber udvikling i begge grupper. Placerede unge får sunde relationer med jævnaldrende som rollemodeller, og et trygt miljø de kan afprøve sig selv i. Vores unge med overskud bliver udfordret på deres sociale kapacitet, personlige overskud samt evne til at skabe et aktivt og positivt miljø.

PTG tilbyder en bred vifte af aktiviteter, beskæftigelse, træning og uddannelsesmuligheder, individuelt tilrettelagt til den enkelte elevs forudsætninger, ønsker og behov, såsom STU og både intern og ekstern praktik eller beskæftigelse.

Vi har en Intern Dagskole på samme matrikel, hvor mange af PTGs elever går i skole og beskæftigelse. Der er mulighed for fællesspisning og delte faciliteter og aktiviteter med lærerstuderende fra Det Nødvendige Seminarium.

 

 

Internt skoletilbud

  • Skoletilbud · 7. – 10. klasse
  • STU af høj kvalitet
  • HF enkeltfag privatist
  • Ressourceforløb
  • Kørselsordning: betaling aftales

 

På PTG har vi et Best Buddy system hvor velfungerende unge er med til at skabe et sundt ungdomsmiljø