Om PTG

PTG er et Botilbud til unge voksne (§107/§66) der er drevet af fagprofessionelle, og båret af unge med personligt overskud og livserfaring. Dette giver et helt unikt ungdomsmiljø, hvor anbragte unge voksne kan afprøve sig selv i et inkluderende og aktivt ikke-institutionsmiljø. Her er masser af liv, sunde aktiviteter og mange muligheder.

PTG har 10 pladser til kommune placerede elever, i alderen 16-30. Dette er unge voksne der f.eks.

  1. Er vokset ud af deres tidligere opholdssted/botilbud, men stadig har brug for daglig støtte.
  2. Ikke kan rummes på deres tidligere opholdssted/botilbud, og har brug for et miljø med mere plads og flere ressourcer.

På Botilbuddet PTG er der 15 pladser til unge med personligt og socialt overskud, der er med til at skabe miljøet på PTG.

De to elevgrupper deler deres hverdag, og skaber derigennem indbyrdes relationer der profiterer og skaber udvikling i begge grupper. Placerede unge får sunde relationer med jævnaldrende som rollemodeller, og et trygt miljø de kan afprøve sig selv i. Vores unge med overskud bliver udfordret på deres sociale kapacitet, personlige overskud samt evne til at skabe et aktivt og positivt miljø.

PTG tilbyder en bred vifte af aktiviteter, beskæftigelse, træning og uddannelsesmuligheder, individuelt tilrettelagt til den enkelte elevs forudsætninger, ønsker og behov, såsom STU og både intern og ekstern praktik eller beskæftigelse.

Tvind Dagskole ligger på samme matrikel, hvor mange af PTGs elever går i skole og beskæftigelse. Der er mulighed for fællesspisning og delte faciliteter og aktiviteter med lærerstuderende fra Det Nødvendige Seminarium.

Internt skoletilbud

  • Skoletilbud · 7. – 10. klasse
  • STU af høj kvalitet
  • HF enkeltfag privatist
  • Ressourceforløb
  • Kørselsordning: betaling aftales