logo ptg final

Skoleåret 19/20

Arsprogram 2019 20Dagskolen på Tvind er en anderledes skole med mange aktiviteter. Vi har fokus på hver elevs indivi- duelle udvikling, fokus på fællesskab og sammenhold, og fokus på international solidaritet. Dagskolen på Tvind er et tilbud til unge, der vil nyde godt af et aktivt og positivt skolemiljø midt i det internati- onale skolecenter Tvind.

Ved skoleårets start lægges en individuel studieplan for hver enkelt elev med mål og delmål. Eftersom eleverne kommer fra vidt forskellige forudsætninger og har vidt forskellige planer for uddannelse og personlig udvikling stiller det store krav til lærerne, som skal sørge for, at den brogede elevflok får meget ud af undervisningen. Differentiering er et væsentligt aspekt i vores undervisning og hver elev harkontrolmedatniveauogtempopassertildem. Samtidigservidenanderledeselevsammensæt- ning som en styrke på vores skole. Eleverne lærer meget om respekt og ligeværd i praksis.

Lærerteamet hjælper med at lægge planer, løse og rette opgaver og holde fast i ambitionerne. Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er meget selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter. Vi er vant til at lave spændende under- visning for dem, som ellers har opgivet at gå i skole og holder af udfordringer.

Liv, lyst og lærdom! Således kan programmet og aktiviteterne på skolen beskrives meget kort. Eleverne skal blive dygtige på Dagskolen. De skal udvikles inden for alle livets områder – fagligt, per- sonligt og socialt. Derfor skal der være gang i den, med masser af udfordringer, store som små. Vi holder meget af en god balance mellem trygge rutiner og spontane påfund. Årsprogrammet skal være udfordrende, dagligdagen velfungerende og lærerne på dupperne, for at vi kan skabe et godt fælles indlæringsklima, hvor den enkelte trives og udvikles. Derfor er Dagskolen på Tvind en anderledes skole.

Dagskolen på Tvind ønsker at give eleverne et sundt og trygt miljø med ansvar og respekt og et sted med faste og sunde rammer og traditioner. Lærerteamet vil være tydeligt, anerkendende og arbejde på at skabe tillid i relationerne.

Mest af alt værdsætter vi det gode humør og den gode omgangstone hinanden imellem. Velkommen til et nyt skoleår!

Print