logo ptg final

Botilbud efter Servicelovens §107

... for dig som har brug for et trygt og positivt ungdomsmiljø 

Hvis du er en ung voksen i alderen 18 - 24 år, og du har en diagnose der gør, at du har brug for støtte for at kunne fungere, kan det give god mening at tage et par år på Ungdomshøjskolen PTG.

Du får lavet dig en Uddannelses- og Udviklingsplan som tager udgangspunkt i den handleplan din sagsbehandler fra kommunen laver sammen med dig.
Den indeholder mål og delmål indenfor faglig, personlig og social udvikling. Det kan fx være

  • at træne dig til at bo selvstændigt
  • at få en hverdag til at hænge sammen (økonomi, aftaler, døgnrytme)
  • at få dig et brugbart socialt netværk
  • at få hjælp til at genoprette eller bevare relationer til din egen familie
  • at få gode livsstils-vaner (kost, sport, søvn)
  • at finde den rigtige hylde ift. uddannelse eller beskæftigelse
  • at komme helt ovenpå efter en periode med skadeligt forbrug af rusmidler

De unge voksne som får bevilget ophold på PTG, bliver samtidig visiteret til undervisningstilbud på Dagskolen på Tvind. Det kan fx være en STU.
Det hele går ud på, at du bliver så selvhjulpen og selvstændig som muligt, sådan at du på sigt kan komme til at få dig en selvstændig tilværelse.

Det er din sagsbehandler som kan visitere dig til at få et ophold på Ungdomshøjskolen PTG.

Hvis du er interesseret skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring/sms på 28195541.

Print