Afklaringsforløb

Botilbuddet PTG specialiserer sig i afklaringsforløb af unge voksne. Afklaringsforløbene har tre elementer: ”afklaring”, ”udredning” og ”afprøvning”. Disse afklaringsforløb er målrettede til unge voksne, der af forskellige grunde på det givne tidspunkt ikke er mulige at placere. 

Afklaringsforløbene har tre elementer: 

  •  ”Afklaring” af den unge voksnes nutidige situation, og en handleplan for videre afklaring af den unge voksnes kapacitet, muligheder og egne ønsker – med henblik på at finde ud af hvor disse mødes.  

 

  • ”Udredning” af eventuelt psykiske og personlige problemstillinger, og handleplan for korrekt behandling af disse. Dette kan bl.a. inkludere forløb i psykiatri og misbrugscenter.   

 

  • ”Afprøvning” af den unge voksnes færdigheder og kapacitet for personlig og social udvikling. Dette kan inkludere beskæftigelse, bo træning, skoleforløb og personlig/social afprøvning. 

Afklaringsforløbene sker i tæt samarbejde med andre fag professionelle indenfor psykiatri, kriminalforsorgen, misbrugscenter og eventuelt jobcenter. 

Internt Skoletilbud:

  • Skoletilbud · 7. – 10. klasse
  • STU af høj kvalitet
  • HF enkeltfag privatist
  • Ressourceforløb
  • Kørselsordning: betaling aftales