Botilbud §107

Botilbuddet PTG er godkendt som midlertidligt botilbud jævnfør SEL §107, med 5 faste pladser.

Godkendt målgruppe på Botilbuddet PTG:

Unge og voksne i alderen 16-30 år, med:

  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Lettere udviklingshæmmet
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • ASF – Autismespektrum forstyrrelser
  • Stressbelastning (i tilknytning til en af de øvrige diagnoser)
  • Angst og depression (i tilknytning til en af de øvrige diagnoser)

Målgruppen er unge som profiterer af PTGs unikke ungdomsmiljø og de mange udviklende aktiviteter stedet byder på.

Unge, som har brug for at træne sig i eller opbygge et socialt netværk.

Unge, som har været på opholdssted, men er vokset fra det eller ud af det – og har behov for at udvikle større selvstændighed i et modent miljø.

Unge som befinder sig i en gråzone mellem efterværn og §107 eller i en livssituation, hvor der er behov for at afklare, hvad et realistisk fremtidsperspektiv er.

Vores målgruppe defineres også af den unges ønsker og potentialer om et anderledes botilbud. Når de unge er faldet til i vores ungdomsmiljø, fællesskaber og årsprogram, viser vores erfaringer, at vi sammen kan få vedkommende i udvikling. Vi har en bred faglighed og mangeårige erfaringer med at hjælpe unge igennem svære udviklingsforløb, hvor udredninger ofte er en del af arbejdet.

Vi søger altid tværfagligt samarbejde og sparring og har derfor gode erfaringer i arbejdet med unge med svære personlige og sociale problemstillinger og psykiatriske diagnoser, herudover skoletræthed og rebelskhed, skadeligt forbrug af hash, og dem, hvor det er svært at finde ud af, hvor problemet egentlig ligger, for eksempel borgere med tilknytnings- eller udviklingsforstyrrelser der er en konsekvens af et omsorgssvigt.

Afgrænsning:  

Der modtages ikke unge med tunge misbrugsproblemer, psykisk udviklingshæmmede eller unge med behov for omfattende psykiatrisk hjælp herunder unge med dom til psykiatrisk behandling, samt unge med svære dyssociale personlighedsforstyrrelser.

Kender du en der har brug for et botilbud i trygge og gode sociale rammer?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og dit barn videre.

Dennis Thiesen, Afdelingsleder
Telefon: +45 29 46 63 24
Mail: dennis@ptg.dk