Døgnophold §66

PTG er godkendt som socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6 med 5 faste pladser (Efterværn)

Målgruppe

Botilbuddet PTG optager op til 10 elever i alderen 18 – 24 år.

Målgruppen er unge med sociale og psykiske problemer hidrørende fra omsorgssvigt samt opvækst i svage familier. Mange af disse unge mangler personligt netværk og har brug for at få et bæredygtigt fremtidsperspektiv.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Kender du en der har brugt for et botilbud i trygge og gode sociale rammer?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe den unge videre.

Dennis Thiesen, Afdelingsleder
Telefon: +45 29 46 63 24
Mail: dennis@ptg.dk